Välkommen till Barncancerfondens blogg!

Här får du möta människor som delar med sig av sina erfarenheter om barncancer och verksamheten ur olika perspektiv.
Jannice Eklöf

Jannice Eklöf

Jag och min man har tre barn som är fjorton, tolv och snart sex år gamla. Fjortonåringen har förvisso en kromosomförändring som heter Williams syndrom men den här bloggens huvudperson är vår yngsta familjemedlem Juva. Hon diagnosticerades i maj 2016 med ALL, efter vad som av allt att döma varit en rekordlång insjuknandeperiod. Jag, som två veckor tidigare gett ut min första bok, fick lägga dess uppföljare åt sidan och har istället skrivit kontinuerligt om vår resa i den stödgrupp som startades till Juva och resten av familjen. Att skriva är min terapi och förutom att det är till stor hjälp att hålla förståndet någorlunda intakt känns det också väldigt bra att kunna sprida information och förståelse om hur vi med allvarligt sjuka barn lever våra liv i skuggan av en allestädes närvarande skräck.

Kontakta mig på: info@joniva.se

Inlägg

Mitt mammaliv: Tre barn, varav ett är fullt friskt

Hon är här, men jag saknar henne

375 dagar – en sammanställning

Det onda i det goda – Biverkningarna

10 tips till föräldrar vars barn just diagnosticerats med cancer

Allt är inte bara negativt

Till Juva på 6-årsdagen

På en avdelning för allvarligt sjuka barn

Efter det första krampanfallet

Behandlingsstart och krampanfall

Utredning och diagnos

Från diffus oro till brutal verklighet

Krigarprinsessan Juva och Cancer-draken