Välkommen till Barncancerfondens blogg!

Här får du möta människor som delar med sig av sina erfarenheter om barncancer och verksamheten ur olika perspektiv.

MARS

08

Maria Tegin

Maria Tegin

Forskningens kvalitet beror inte på kön

Idag är det internationella kvinnodagen. Personligen tycker jag att det vore klokt att räkna kvinnliga rättigheter som mänskliga rättigheter varje dag och att alltid ge både kvinnor och män den respekt de förtjänar. Det finns väldigt många kloka och kompetenta kvinnor, precis som det finns väldigt många kloka och kompetenta män.

Inom akademin är det främst män som håller de högsta positionerna. Av professorerna på landets universitet och högskolor är 24% kvinnor och 76% män. (Källa SCB)
Frågan är varför det ser ut så.

När Barncancerfonden får in ansökningar om forskningsfinansiering så bedömer våra forskningsnämnder dessa utifrån vilka ansökningar som är bäst. Det handlar om att hitta de projekt som har störst potential och som troligast kommer att leda till förbättrad vård och eftervård, behandling och överlevnad. Forskningsnämnderna har inget uppdrag att fördela anslagen jämt mellan könen.

Och gissa vad?
Kvinnor och män är lika bra på forskning om barncancer.

Ungefär lika många kvinnor som män ansöker om finansiering från Barncancerfonden. Beviljandegraden för män och kvinnor de senaste tre åren har varit (i procent) 51/49, 53/47 samt 50/50. Den forskning som det söks finansiering för bedöms alltså ha lika stor potential oavsett om den utförs av en kvinna eller av en man.
Se där.
Maria Tegin, pressansvarig

#blogg100


Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

.