Välkommen till Barncancerfondens blogg!

Här får du möta människor som delar med sig av sina erfarenheter om barncancer och verksamheten ur olika perspektiv.

FEBRUARI

25

Helena Bäckmark

Helena Bäckmark

Hoppingivande forskningsframsteg

Idag är en extra bra dag. För just idag har jag nämligen den stora glädjen att kunna berätta att professor Dan Grandér vid Karolinska Institutet i Stockholm, tillsammans med sitt team och med flerårigt ekonomiskt stöd från Barncancerfonden, har nått stor framgång i sitt viktiga forskararbete!

Dan Grandér

Professor Dan Grandér

Så, vad är det Dan och hans forskarteam har upptäckt då? Jo, de har lyckats identifiera en ny så kallad pseudogen (en cell som förlorat sin förmåga att koda för proteiner och inte längre är aktiv i cellens livsprocesser) som reglerar en cancerhämmande gen. Förhoppningen är att den nyidentifierade pseudogenen ska kunna styra den cancerhämmande genen så att cancertumören blir extra känslig för cellgiftsbehandling och även förhindra utveckling av resistens.

Kan leda till bättre cellgiftsbehandling

Vad har då detta för betydelse för våra drabbade barn och deras familjer? ”Vi har sett att den cancerhämmande gen vi studerat är mer eller mindre avstängd i flera typer av cancer, inklusive leukemi som drabbar barn. Om vi kan återaktivera uttrycket av den cancerhämmande genen på det sätt vi lyckats med i provrörsförsök kan det leda till att man både minskar leukemicellernas celldelning, och också att de blir mer känsliga för de cellgifter som används i behandlingen. Det senare skulle till exempel kunna leda till begränsning av cellgiftsbehandling samt till att patienter som idag svarar dåligt på behandling skall kunna svara bättre”, säger Dan.

Men han poängterar att det kan ta lång tid från denna typ av mer grundläggande fynd tills dess att en ny behandling utvecklats baserat på denna kunskap, som kan användas i kliniska studier. ”Till detta kommer att resultaten från flera tidiga kliniska prövningar måste analyseras för att detta skall leda till en förändring i de generella riktlinjerna för behandling”, fortsätter han.

Finansiering, samverkan och kliniska studier utmaningar framöver

Nu står forskarteamet inför utmaningen att i detalj förstå hur detta ingripande sker på molekylär nivå, för att få ännu fler angreppspunkter för ny behandling, samt att studera hur vanligt det är att dessa gener är felreglerade i leukemicellerna hos en större grupp av barn med leukemi. ”Ytterligare en utmaning är att kunna utveckla användningen av DNA och RNA-baserade läkemedel – inte bara i provröret  – utan också att få dem verksamma vid behandling av patienter”.

Dan Grandér med team

Dan Grandér med team

På frågan om vilka resurser som krävs för att gå vidare svarar Dan: ”Några saker som behövs är finansiering och resurser för ökad samverkan med barncancerenheter i sjukvården och läkemedelsföretag för gemensamt arbete med läkemedelsutveckling. Och på lite längre sikt kliniska studier”.

Nu hoppas jag på fler extra bra dagar och att Dan och hans team får extra många av extra bra dagar! För om de har extra bra dagar får våra drabbade barn med familjer så småningom de bästa av extra bra dagar. Och det, det är min allra största önskan!


Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

.