Välkommen till Barncancerfondens blogg!

Här får du möta människor som delar med sig av sina erfarenheter om barncancer och verksamheten ur olika perspektiv.

NOVEMBER

23

Lena Wettergren

Lena Wettergren

Hur är det i skolan när man har haft cancer?

Hur är det i skolan när man har haft cancer?

Lena Wettergren är månadens forskare på Barncancerfonden och jag ingår i hennes forskargrupp som heter Health in Persons with Long-Lasting Conditions (Hip-LC). Vi kommer närmaste månaden berätta om olika studier som gjorts eller pågår.

Den första studien vi berättar om är en som handlar om hur ungdomar som haft cancer i barndomen ser på sin egen skolsituation och som alldeles snart publiceras i en vetenskaplig tidskrift. Det är idag inte helt klarlagt hur ungdomar som har haft cancer klarar sig i skolan. Man vet att en del får problem men så är det inte för alla, för en del går det jättebra. Det är framförallt barn med hjärntumörer som har fått strålbehandling som kan få inlärningssvårigheter som kan påverka skolsituationen.

Vi intervjuade 48 ungdomar som hade insjuknat i cancer medan de gick i grundskolan. Vi frågade dem hur de hade det i skolan nu när det hade gått flera år och jämförde sedan svaren med personer i samma ålder som inte hade haft cancer. Det visade sig att det fanns både likheter och olikheter i hur de som hade haft cancer och de som inte haft cancer beskrev sin skolsituation.

Det som ungdomarna i de bägge grupperna var överrens om var att de mådde bra i skolan och att de kände sig motiverade. Det var också nästan lika många av ungdomarna i båda grupperna hade svårigheter med att uppnå lärandemålen, ungefär 40%, och som hade behov av extraundervisning (ca 10%).

Det som skiljde grupperna åt var att de som hade haft cancer oftare beskrev att de var nöjda med sin egen prestation i skolan än de som inte hade haft cancer. Det var också så att de som hade haft cancer mer sällan var nöjda med sina förhållanden till vänner i skolan än de som inte haft cancer.

I denna studie har vi inte tittat på ungdomarnas betyg eller hur många år de gått i skolan utan på hur ungdomarna själva beskrev sin skolsituation. När ungdomar som haft cancer beskriver sina upplevelser så skiljer det sig inte så mycket från ungdomar som inte haft cancer förutom att de som haft cancer inte var lika nöjda med sina kamratrelationer i skolan.

// Jeanette Winterling, postdoc i forskargruppen Hip-LC (www.hiplc.se)

Jeanette


Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

.