Välkommen till Barncancerfondens blogg!

Här får du möta människor som delar med sig av sina erfarenheter om barncancer och verksamheten ur olika perspektiv.

MARS

24

Maria Tegin

Maria Tegin

Rätt vård för komplikationer?

Just nu ligger ett förslag om ett nytt nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer ute på remiss hos Sveriges landsting och regioner. Det är där det beslutas om det ska finnas specialiserad vård för sena komplikationer efter barncancer. Vårdprogrammet handlar om att ta hand om de personer som lider av sena komplikationer, eller seneffekter, efter att ha behandlats för cancer som barn.

Barncancerfonden har under veckan skickat ett öppet brev till samtliga landsting och regioner i Sverige, till landstingsdirektörer, vårdpolitiker och regionråd, för att uppmana dem att ta ett beslut som gynnar barncanceröverlevare.

Många som behandlats för cancer som barn får komplikationer som består livet ut. Ibland är det själva sjukdomen som ger en komplikation, ibland är det den tuffa men livsnödvändiga behandlingen som sätter spår. Runt 60-70 procent av överlevarna har någon form av fysisk eller psykisk komplikation.

Här är några exempel på komplikationer som kan uppstå efter att ha fått cancerbehandling som barn.

  • Strålbehandling av hjärnan kan orsaka hormonbrist som ger avstannad längdtillväxt under uppväxten och senare under livet ger risk för benskörhet, fetma och hjärtkärlsjukdom.
  • Försämrad kognition, hjärntrötthet och andra svårigheter följer ofta på en operation där en hjärntumör tagits bort helt eller delvis, samt då strålbehandling givits mot hjärnan.
  • Fertilitetsproblem kan orsakas både av cytostatika och strålning liksom av operation vid hjärntumör. Kvinnor som behandlats med cytostatika som barn kan komma i klimakteriet i förtid, vilket innebär att perioden i livet då det är möjligt att få barn är avkortad.
  • Risken för hjärt-kärlsjukdomar ökar som en följd av cytostatikabehandling och strålbehandling mot bröstkorg.

Med ett nytt nationellt vårdprogram skulle de barn, unga och vuxna som lider av sena komplikationer efter barncancer kunna få bättre vård, och därmed troligen också högre livskvalitet.

Nu hoppas vi att alla landsting och regioner tar beslut om att införa det nya nationella vårdprogrammet och ge barncanceröverlevare med komplikationer den vård som de borde erbjudas redan idag.

/ Maria Tegin

#blogg100

 

psb0ceq0wtvnbpj1i6hh
Bild: Ungdomar på Ågrenska i en balansövning


Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

.