Välkommen till Barncancerfondens blogg!

Här får du möta människor som delar med sig av sina erfarenheter om barncancer och verksamheten ur olika perspektiv.

DECEMBER

10

Helena Gillberg

Helena Gillberg

Att leva med biverkningar och ett pressat immunförsvar

Vi blev förflyttade från Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg till Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) i Borås på skärtorsdagen. Då var behandlingarna med cytostatika och kortison i full gång. Rut hade fått en central venkateter (CVK) inopererad i bröstet och en sondslang nedstucken via näsan till magen. I full gång var också biverkningarna av medicinerna. Det vi märkte av tydligast till en början var kortisonet. Det gjorde vår vanligtvis glada lilla tjej allvarsam och nedstämd. I takt med att cytostatikan pressade ner antalet vita blodkroppar i hennes lilla kropp försvann hennes immunförsvar sakta men säkert. Det gjorde henne extremt mottaglig för bakterier…

>> Läs mer

OKTOBER

11

Olle Lindberg

Olle Lindberg

Stamceller och cancerceller, två sidor av samma mynt? Del 1

I detta inlägg ska jag ge en kort introduktion till stamceller för att i de nästa två inläggen gå in mer i detalj på sambanden mellan stamceller och cancer. Stamceller utgör de mest grundläggande cellulära byggstenarna i våra kroppar. Från de mest primitiva cellerna som hittas i tidig embryonalutveckling till celler som återfinns i våra vuxna kroppar. Embryonala stamceller har förmågan att utvecklas till kroppens samtliga celltyper, medan stamceller hos vuxna är mer specialiserade och är ansvariga för att ersätta celler i det organ där de befinner sig (Figur A). Kort efter att kvinnans ägg befruktats består embryot endast av en handfull…

>> Läs mer

OKTOBER

04

Olle Lindberg

Olle Lindberg

Cancerceller formar deras närmiljö

Cancerceller är den huvudsakliga celltypen som påträffas i tumörer, men tumörer utgörs till en betydande del också av friska celler, som olika typer immunceller, blodkärl och andra celler som normalt påträffas i den drabbade vävnaden. Den speciella närmiljön i tumörer kan verka både främjande och dämpande för cancerutveckling. För att en tumör ska växa sig större än några millimeter krävs det att nya blodkärl bildas för att förse den växande tumören med syre och näring. Cancerceller utsöndrar hormon som stimulerar nybildning av blodkärl inne i tumören (Figur A). Immunceller spelar också en viktig roll i cancerutveckling. Immunceller som normalt finns…

>> Läs mer

SEPTEMBER

28

Johanna Perwe

Johanna Perwe

KI lyfter barncancer

Jag vill passa på att tipsa om Karolinska Institutets läsvärda artiklar på temat barncancer som publicerades nyligen. Där finns bland annat en artikel om genetiken bakom barncancer och en annan om en satsning som skapar förutsättningar att utveckla nya cancermediciner för barn. Dessutom möter vi personer som på något sätt själva drabbats av barncancer och hur de ser på tillvaron idag. En av personerna är fina Freja, som du säkert känner igen från våra kampanjer. Flera namnkunniga forskare är intervjuade, bland annat Mats Heyman, som är barnonkolog, docent och senior forskare vid Karolinska Institutet samt ansvarig för det svenska Barncancerregistret. Han berättar…

>> Läs mer

SEPTEMBER

14

Olle Lindberg

Olle Lindberg

Vad är cancer?

Cancer uppstår som ett resultat av okontrollerad celltillväxt och leder ofta till tumörbildning. Det finns dock cancersjukdomar där cancerceller inte bildar tumörer. Det rör sig vanligast om cancertyper som har sitt ursprung i celler i blodomloppet. Beroende på hur snabbt cancerceller växer och deras förmåga att sprida sig, kan man dela upp cancersjukdomar i olika klasser. En tumör utan förmåga att sprida sig som är tydligt avgränsad från frisk vävnad kallas godartad (benign), medan en tumör som blandar sig med frisk vävnad och/eller kan sprida sig till andra organ beskrivs som elakartad (malign). Tumörer kan också skilja sig i komplexitet…

>> Läs mer

JUNI

29

Johanna Perwe

Johanna Perwe

Nya upptäckter kan förfina leukemibehandling

Forskning tar tid. Ibland väldigt lång tid. Därför är det roligt och spännande när nya upptäckter görs; upptäckter som kan leda till ännu mer träffsäker behandling än tidigare. Ett forskarteam i Lund, som bland annat Barncancerfonden står bakom, har nyligen publicerat en artikel som handlar om att de upptäckt fler former av barnleukemi. Tidigare har man grupperat in akut lymfatisk leukemi (ALL) i sex större grupper. Nu har man upptäckt två former till, som man inte sett tidigare, vilket ger högre detaljnivå och större möjlighet till särskiljning och anpassad behandling. Visst blir man lycklig när man hör om framsteg som det här? Dessutom är…

>> Läs mer

JUNI

03

Emeli Lundström

Emeli Lundström

Tema Medicinsk teknik

Igår var det tema Medicinsk teknik i dubbel bemärkelse här på forskningsavdelningen. Kerstin och Anders deltog i forskningsnämndens anslagsmöte för Medicinsk teknik och själv deltog jag i ett seminarium på Svenska Läkaresällskapet med temat ”Vårdens testpiloter – människorna och tekniken som förändrar vårdens vardag”, arrangerat av Dagens Medicin Agenda. På kontoret var det alltså Anders och Kerstin som höll ställningarna under anslagsmötet i Medicinsk teknik. Själva utlysningen stängde 5 april och sedan dess har forskningsnämnden ägnat sig åt att läsa, bedöma och betygsätta de ansökningar som kommit in. Hur själva processen går till har jag skrivit om i ett tidigare…

>> Läs mer

MAJ

13

Emeli Lundström

Emeli Lundström

David Gisselsson Nord – månadens forskare i maj

David Gisselsson Nord – tvåbarnspappa, barncancerforskare och en av Sveriges få barnpatologer – är månadens forskare i maj. David forskar om Wilms tumör, neuroblastom och rhabdomyosarkom vid Lunds universitet. Fokus ligger just nu på att kartlägga hur enskilda barns tumörer varierar genetiskt mellan sina olika anatomiska delar samt mellan primärtumörer, metastaser och recidiv. Kliniskt är målet med detta i första hand att ta reda på hur variabla och därmed osäkra dagens prognostiska markörer är. Det andra kliniska målet är att använda variationen som ett nytt mått på prognos, som kan vara bättre på att förutsäga behandlingssvar i vissa tumörtyper. David…

>> Läs mer

APRIL

28

Johanna Perwe

Johanna Perwe

Europeiskt möte om sena komplikationer

Häromveckan var vår grymma projektledare för Maxa livet-projektet, Therese Mahe, på ett möte i Lissabon för att lära sig mer hur man jobbar med sena komplikationer ute i Europa. Hon var där för att hämta hem värdefull kunskap till projektet. Mötet anordnades av nätverket Pan-European Network for Care of Survivors after Childhood and Adolescent Cancer, som har till syfte att bidra till att minska sena biverkningar för barn och tonåringar med cancer, säkra deras långtidsuppföljning, samt att jobba för en enhetlig uppföljning av barncanceröverlevare över hela Europa. Det här är några av höjdpunkterna från mötet: • Portugals främsta endokrinolog berättade om hur hon specialiserat sig på sena…

>> Läs mer

APRIL

15

Emeli Lundström

Emeli Lundström

Forskarrådets första möte

Den 26:e mars gav vi en crashcourse i Barncancerfondens utlysningar här på bloggen. Då försökte vi att genom våra utlysningar, beskriva hur vi jobbar för att säkerställa att vi finansierar forskning i världsklass. Utlysningarna är ju ryggraden i vår verksamhet men hur vet vi att vi satsar på rätt typ av utlysningar? Och hur fungerar det egentligen med Barncancerfondens anslag för ”våra” forskare runtom i landet? Det var frågor vi diskuterade igår när vi för första gången höll ett möte med vårt nyinstiftade forskarråd. Vi på Barncancerfondens forskningsavdelning strävar ständigt efter att bevaka utvecklingen inom våra intresseområden. I detta ingår…

>> Läs mer

APRIL

08

Emeli Lundström

Emeli Lundström

2nd Nordic Symposium in Paediatric Proton Radiotherapy

Så var det dags för forskningsavdelningen att blogga igen. Denna gång skriver min kollega Anders Höglund som varit på ”2nd Nordic Symposium in Paediatric Proton Radiotherapy”. Vad är då det för något? Jo, under två dagar träffades ca 100 kliniker och tekniker som på olika sätt arbetar med protonstrålning. Protonstrålning gör det möjligt att behandla cancer skonsammare än med traditionell strålning (elektroner eller fotoner). Anders reflektioner och en hel del annat finns att läsa nedan.   Jag har under två dagar varit på ett symposium om protonstrålning i Nyborg i Danmark. Symposiet arrangerades av Aarhus universitetssjukhus och har delfinansierats av…

>> Läs mer

APRIL

06

Emeli Lundström

Emeli Lundström

Frida Abel – månadens forskare i april

Ny månad och vi har ny spännande forskning att presentera! Frida Abel, forskare vid Göteborgs universitet, är månadens forskare i april. Fridas forskning handlar om kartläggning av de genetiska förändringar som finns hos patienter med nervcellstumörer som t.ex. hjärntumörer och neuroblastom. Förändringar i genomet fungerar som markörer som kan vägleda behandling och kan t.ex. i vissa fall förutspå diagnos i tidigt skede. ”Min förhoppning är att detta kommer att leda till en ökad kunskap om hur nervcellstumörer uppkommer, samt hur vi på bästa sätt fångar upp genetiska förändringar genom hela sjukdomsförloppet för att uppnå bästa möjliga behandling vid rätt tidpunkt”,…

>> Läs mer

MARS

26

Emeli Lundström

Emeli Lundström

En crashcourse i Barncancerfondens utlysningar

Att finansiera forskning och utbildning inom barncancerområdet är en av Barncancerfondens främsta uppgifter och ett av våra fokusområden på forskningsavdelningen är just att verka för att finansiera forskning i världsklass. V Ä R L D S K L A S S. Tufft, ja! Så hur gör vi det? Man kan säga att ryggraden i vår (läs FoUUs) verksamhet består av våra utlysningar av forskningsanslag. Inom dessa skickar man som forskare in en ansökan om bidrag för ett forskningsprojekt. Under ett år har vi inte mindre än 15 olika utlysningar! Årets första utlysningsomgång stänger i mitten av januari men återkommer ytterligare…

>> Läs mer

MARS

19

Emeli Lundström

Emeli Lundström

Anna Andersson – månadens forskare

I tisdags berättade vi lite om processen kring hur alla ansökningar från forskare runt om i landet behandlas i våra utlysningar. Anna Andersson var en av de som blev beviljade forskartjänst i 2015 års utlysning och hon är också mars månads forskare. Som ett steg i att tydliggöra för allmänheten hur Barncancerfondens forskningsmedel används lyfter vi varje månad fram en forskare. Denna månad har vi valt att intervjua Anna Andersson som jobbar vid Lunds universitet. ”Stora tekniska landvinningar som gjorts de senaste åren möjliggör att hela cancergenomet kan studeras i en enda analys, vilket gör att vi kan kartlägga alla…

>> Läs mer

MARS

17

Maria Tegin

Maria Tegin

Resursbrist slår mot forskningen

Förra torsdagen skrev jag här i bloggen om att själva beräkningsgrunden för hur barncancervården i Sverige är dimensionerad är felaktig. Den bygger på antagandet att de drygt 300 barn som insjuknar varje år är samma antal som de barn som behöver cancervård det året. Men en leukemibehandling pågår normalt i 2,5 år och de som får återfall och komplikationer behöver också vård. Så den där beräkningen håller inte, det behövs mer vård till fler barn. När resurserna är knappa så går det givetvis ut över patienterna. Det blir en otrygghet för barnen att träffa nya läkare och sköterskor som ska…

>> Läs mer