Välkommen till Barncancerfondens blogg!

Här får du möta människor som delar med sig av sina erfarenheter om barncancer och verksamheten ur olika perspektiv.

MARS

14

Johanna Perwe

Johanna Perwe

Fler råd för skolan

En framgångsfaktor för en fungerande skolgång för elever med cancer är ett nära samarbete med elevhälsan och studie- och yrkesvägledaren på skolan. För att underlätta den kontakten har vi tagit fram ytterligare en del i Rätt till stöd i skolan, en del som riktar sig till just de personalgrupperna: Råd till skolans elevhälsa och studie- och yrkesvägledare. Där finns särskilda avsnitt för olika funktioner på skolan – bland andra skolsköterska, specialpedagog och skolkurator – som är anpassat för respektive personalgrupp. Ett generellt tips är att, vid behov, tidigt upprätta individuella planer, anpassningar och åtgärdsprogram, och dessutom att utse någon som kan fungera som ”förtroendevuxen” för…

>> Läs mer

OKTOBER

02

Lena Forsaeus

Lena Forsaeus

En dag ska vi alla dö, alla andra dagar ska vi det inte

Det blir mycket böcker i mina inlägg nu men när man får en barnbok som ”Du är modigast” av Christina Waldén, med meningar som ”-En dag ska vi alla dö, alla andra ska vi det inte…” i sin hand så går det inte att låta bli att tipsa. Boken ”Du är modigast” handlar om Knut som har cancer och ligger på bonken. Knut tänker att han ska bli frisk fast han vet att ingen kan lova det, inte ens doktorerna. Nu har han fått feber och måste ligga inne på sjukhuset fast det är julafton. Tiden går långsamt och Knut längtar…

>> Läs mer

SEPTEMBER

30

Johanna Perwe

Johanna Perwe

Ny utgåva av Metodhandboken

Idag är det hjärntumördagen och det anordnas en hel del seminarier på temat hjärntumör över landet. Eftersom en del barn som behandlas mot hjärntumör kan behöva extra stöd i skolan, så vill jag passa på att lyfta fram vår Metodhandbok som i dagarna kommer ut i ny utgåva. Det är Cristina Eklund, specialpedagog med många års erfarenhet av att arbeta med elever med förvärvade hjärnskador, som står bakom boken. I boken kan du som är pedagog läsa om olika problemområden som kan uppstå när en elev har behandlats mot hjärntumör, med förslag på åtgärder. Det står om hur skolan kan förberedas och här finns många konkreta tips på hur…

>> Läs mer

JANUARI

20

Charlotte Wallin

Charlotte Wallin

Nej det blev inte 100 % bra – men inte heller 100 % dåligt

För en vecka sedan skrev jag ett inlägg här på bloggen som hette ”Gick det bra eller dåligt?”. Det handlade om att procentsatser när det gäller barncancer är oväsentliga när det kommer till våra egna barn eftersom, menade jag, det kan antingen gå bra eller dåligt. Det är 100 % leva eller 100 % dö. I samma ögonblick som jag la upp det inlägget så visste jag att det var fel det jag skrev. Eller åtminstone väldigt förenklat. För oavsett vad man tror så kan det mycket väl bli bra till 80 % och dåligt till 20 %. Till exempel….

>> Läs mer

JANUARI

12

Johanna Perwe

Johanna Perwe

Ny film om sjukhusskolan

Enligt Skollagen har alla barn i Sverige rätt till undervisning. I samband med terminsstart presenterar vi nu en helt ny film om sjukhusskolan som ska ge stöd och tips för att underlätta skolgången för elever med cancer. Den här veckan drar skolan igång efter jullovet och det är åter dags att gå tillbaka till vardagen igen. För barn och ungdomar med cancer, som till viss del undervisas på sjukhusen, är det centralt med en fungerande och tät kontakt mellan den ordinarie skolan och sjukhusskolan. Därför har vi nu tagit fram en film om sjukhusskolan, som vi hoppas kan vara ett stöd samt ge förslag och idéer…

>> Läs mer

DECEMBER

18

Johanna Perwe

Johanna Perwe

Det här med skolan…

Elever med cancer ska inte behöva ”komma tillbaka” till skolan efter avslutad behandling; Elever med cancer ska inte ens behöva lämna skolvärlden under behandlingstiden. För skolan är ett ställe där man tillsammans med jämnåriga lär sig om världen – och om livet. Ett ställe där vänskapsband knyts och där man får känna sig som en del av ett sammanhang. Skolan är en friskhetsfaktor som står för det normala, i en alltifrån normal tillvaro av cancerbehandling och sjukhusbesök. En intressant satsning som man på vissa håll jobbar med i USA är att låta elever med cancer hålla kontakt via en robot…

>> Läs mer

MARS

03

Johanna Perwe

Johanna Perwe

Alla delarna klara

Nu så! Vårt jättefina skolmaterial är nu komplett sedan vi fick litteraturlistan färdig i dagarna. I höstas lanserade vi de första delarna av materialet Rätt till stöd i skolan för elever med cancer. Det är tänkt som stöd i skolgången och innehåller praktiska tips och råd till mentorer, rektorer, vårdnadshavare och har också en särskild del som handlar om sena komplikationer. Materialet finns bara digitalt eftersom tanken är att vi löpande uppdaterar och anpassar materialet till nya förutsättningar och lagar. Nu hoppas jag innerligt att alla delarna kommer till användning där de behövs och att de skapar en trygghet, både för personalen…

>> Läs mer

NOVEMBER

23

Lena Wettergren

Lena Wettergren

Hur är det i skolan när man har haft cancer?

Lena Wettergren är månadens forskare på Barncancerfonden och jag ingår i hennes forskargrupp som heter Health in Persons with Long-Lasting Conditions (Hip-LC). Vi kommer närmaste månaden berätta om olika studier som gjorts eller pågår. Den första studien vi berättar om är en som handlar om hur ungdomar som haft cancer i barndomen ser på sin egen skolsituation och som alldeles snart publiceras i en vetenskaplig tidskrift. Det är idag inte helt klarlagt hur ungdomar som har haft cancer klarar sig i skolan. Man vet att en del får problem men så är det inte för alla, för en del går…

>> Läs mer

AUGUSTI

14

Johanna Perwe

Johanna Perwe

Rätt till stöd i skolan

I dagarna är det skolstart runt om i landet och det är dags att plocka fram skolväskan för att möta en ny, spännande termin. För elever med cancer kan det behövas lite extra stöd för att skolgången ska fungera bra; kanske skolskjuts, anpassad undervisning och ett nära samarbete med sjukhusskolan. Därför har vi tagit fram Rätt till stöd i skolan för elever med cancer, ett informationsmaterial som ger konkreta råd och vägleder i skolfrågor för barn och ungdomar med cancer. Genom att bland annat lyfta fram delar av Skollagen och Läroplanen blir skrifterna ett stöd som visar vad som gäller i frågor som rör skola och skolgång när en elev…

>> Läs mer